Biografi Lengkap Ulama Hadits Abdullah bin Al-Mubarak – Julukan komplit dia merupakan Abdullah bin Al- Mubarak bin Wadhih, Abu Abdurrahman Al- Handzali. Tetapi, dia lebih diketahui dengan namanya“ Ibnul Mubarak”. Bapaknya berawal dari Turki serta ibunya dari Khawarizmi. Dia dilahirkan pada tahun 118 H. Titel dia amat banyak, di antara lain: Al- Hafizh, Syeikh Al- Islam, Fakhr Al- Mujahidin, atasan para pakar zuhud, serta sedang banyak titel yang lain. Dia habiskan umurnya buat melaksanakan safar dalam bagan berhaji, berjihad, serta berbisnis. Sebab itu, dia diketahui dengan“ As- Saffar”

Guru serta anak didik Abdullah bin Al- Mubarak

felton-tom.com Dia kerap melaksanakan ekspedisi serta petualangan dalam mencari hadits, alhasil dia mempunyai guru yang amat banyak. Di antara guru dia merupakan Sulaiman At- Taimi,‘ Ashim Al- Ahwal, Humaid Ath- Thawil, Illah’ bin Anas, Hisyam bin‘ Urwah, Al- Jariri, Ismail bin Abi Khalid, Khalid Al- Hadza’, Barid bin Abdillah, serta sedang banyak barisan malim yang lain. Apalagi, dia pula menulis hadits dari orang yang lebih belia ataupun lebih kecil kadar ilmunya dibandingkan dia.

Baca Juga :  Sejarah Portugis Dalam Peran Pendatang Indonesia

Anak didik dia pula amat banyak; terhambur di bermacam negara yang tidak terbatas jumlah mereka, sebab dalam tiap Ibnul Mubarak bersafar, banyak orang yang menimba ilmu dari dia. Di antara anak didik tua dia merupakan Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma’ in, Hibban bin Musa, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Utsman bin Abi Syaibah, Ahmad bin Benih’, Ahmad bin Jamil, Al- Husain Al- Maruzi, Hasan bin‘ Arafah, serta sedang banyak malim besar yang lain.

Aplaus malim buat Ibnul Mubarak

Para malim membagikan banyak aplaus buat dia sebab fadilat serta ilmu dia. Selanjutnya ini sebagian aplaus yang di informasikan para malim buat dia:

Ibnu Mahdi berkata,“ Atasan( agama) terdapat 4: Raja, Ats- Tsauri, Hammad bin Zaid, serta Ibnul Mubarak.” Ibnu Mahdi lebih memuliakan dia dari Ats- Tsauri.

Ahmad bin Hambal berkata,“ Belum terdapat orang yang sezaman dengan dia yang lebih giat dalam menuntut ilmu melampaui Ibnul Mubarak.”

Abbas bin Mus’ ab berkata,“ Abdullah bin Mubarak mengakulasi ilmu hadits, fikih, bahasa Arab, asal usul, kegagahan, kebaikan hati, serta kesukaan dari seluruh golongan.”

Hasan bin Isa bin Masirjis berkata,“ Para anak didik Ibnul Mubarak terkumpul, setelah itu berkata,‘ Ayo kita sebutkan keunggulan Ibnul Mubarak.’ Mereka mengatakan,‘ Dalam dirinya terkumpul ilmu, fikih, akhlak, nahwu, bahasa, watak zuhud, kegagahan, puisi, kecalakan dalam berdialog, kerutinan giat bertahajud, kerutinan rajib beribadah, haji, perang, keahlian dalam mengendarai jaran, watak bungkam buat perihal yang tidak berarti, kesamarataan, serta watak tidak sering berselisih dengan orang di sekelilingnya.”

Ibnu Ma`in berkata,“ Dia merupakan malim yang tsiqah serta kokoh hafalannya. Buku yang sempat dia sampaikan dalam mengantarkan hadits muat 20. 000 hadits.”

Yahya bin Adam berkata,“ Bila aku mencari kasus yang mendetail serta tidak aku temui di buku buatan Ibnul Mubarak hingga aku putus asa buat mencarinya.”

Syu’ keburukan bin Harb berkata,“ Andaikan aku melimpahkan semua keahlian aku sepanjang 3 hari dalam satu tahun, buat melaksanakan upaya begitu juga yang dicoba Ibnul Mubarak, aku tentu tidak sanggup.”

Dari Nu’ aim bin Hammad, kalau Ibnul Mubarak menggambarkan kalau bapaknya sempat mengamanatkan kepadanya,“ Sangat, bila saya menciptakan kitabmu, hendak saya bakar!” Ibnul Mubarak berkata,“ Tidak terdapat permasalahan bagiku. Seluruh telah tersembunyi di dadaku.”

Sedang banyak sebaris aplaus yang diserahkan para malim buat dia. Hingga, kala Pemimpin Adz- Dzahabi mengatakan memoar dia, Adz- Dzahabi berkata,“ Untuk Allah, aku mencintainya sebab Allah. Aku menginginkan kebaikan dengan mencintainya, sebab Allah sudah membagikan kenikmatan kepadanya berbentuk ketakwaan, watak giat beribadah, kebaikan hati, jihad, ilmu yang besar, akurasi dalam ilmu, serta sifat- sifat baik yang lain.”

Di antara fakta kebaikan hati dia merupakan dia menginfakkan, pada miskin miskin, 100. 000 dirham( dekat 2, 8 milyar rupiah) tiap tahunnya.

Buatan Ibnul Mubarak

Dia meninggalkan banyak buatan catat yang amat bernilai, di antara lain merupakan:

Pengertian Al- Qur’ an. Ialah buku pengertian yang ditulis oleh Ibnul Mubarak.

Ad- Daqaiq fi Ar- Raqaiq. Novel ini mengakulasi sebagian hadits- hadits yang menggugah batin.

Riqa’ Al- Fatawa.

Al- Musnad. Begitu juga buku musnad yang lain, buku ini ialah berkas hadits bersanad komplit yang hingga pada Ibnul Mubarak.

Al- Jihad. Novel ini, dengan cara spesial, mengupas fikih jihad serta aturan- aturannya. Novel ini pula mangulas mengenai aturan metode shalat khauf. Uraian yang di informasikan dalam novel ini berupa kepribadian hadits yang diiringi sanadnya.

Az- Zuhd. Bermuatan berkas hadits mengenai zuhud serta keutamaanya.

Wafatnya Ibnul Mubarak

Dia tewas di ranjang, sepulang dari peperangan melawan Romawi. Persisnya, di wilayah Hait, pada bulan Ramadan tahun 181 H. Mudah- mudahan Allah mencintai Pemimpin Abdullah bin Al- Mubarak.